توجه: در این لیست بعضی از اقلام وارداتی بوده و لذا قیمت آنها نیز متغیر می باشد. خواهشمند است درخواست پیش فاکتور نمائید. Enzymes_PCR

توجه: در این لیست بعضی از اقلام وارداتی بوده و لذا قیمت آنها نیز متغیر می باشد. خواهشمند است درخواست پیش فاکتور نمائید. DNA ladders