• تب 2
  • تب 1

محصولات این شرکت با کیفیتی بالا از مرغوبترین مواد اولیه و با اجرای موازین و شرایط دقیق آزمایشگاهی و آزمایشات متعدد کنترل کیفی تهیه می شوند، چرا که بر این اعتقاد راسخ اصرار داریم که تولیدات داخلی تنها با افزایش استاندارد کیفی توان رقابت با محصولات خارجی را خواهند داشت.

هدف محوری این شرکت تولید محصولات متنوع و متعدد در زمینه های بیولوژی سلولی و مولکولی با کاربردهای مختلف، با کیفیت بسیار عالی، و با قیمتی مناسب برای عرضه به مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور می باشد تا به تدریج نیاز پژوهشگران را به واردات محصولات خارجی در این زمینه ها کاهش داده یا مرتفع سازد.

شرکت دنازیست آسیا، شرکتی است دانش بنیان که با هدف خدمت به جامعه علمی کشور در زمینه های بیوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی و بیولوژی سلولی در مر کز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1391 آغاز به کار نموده است.

شرکای تجاری

download (1)

خدمات شرکت

شرکت دنازیست آسیا خدمات متعددی را در زمینه بیوتکنولوژی مولکولی ارائه می کند. این خدمات کلیه نیازهای معمول محققین در زمینه های بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی مولکولی را برآورده می کنند. سرعت ارائه و کیفیت ارائه این خدمات از مهمترین رسالت های شرکت می باشد. در این خصوص ارائه کمک های فکری، راهنمایی های تکنیکی و ارائه راهکارهای تحقیقاتی به دانش پژوهان علاقمند کشور نیز به کرات صورت می گیرد.

download

محصولات شرکت

محصولات متعدد این شرکت شامل بر انواع کیت های استخراج، آنزیم ها و معرف های بیولوژی مولکولی و مواد مورد نیاز در بیولوژی سلولی دارای کیفیت بالایی می باشند و تحت آزمایشات متعدد کنترل کیفی قرار می گیرند. مراجعه به نظرات و خواسته های محققین موجب آن شده است که نه تنها محصولات جدیدی طراحی و ساخته شوند، بلکه عیوب و کاستی های محصولات در طول زمان برطرف شود. اعتقاد راسخ این شرکت این است که تولیدات داخلی تنها با افزایش استاندارد کیفی توان رقابت با محصولات خارجی را خواهند داشت.

download

معرفی شرکت

شرکت دنازیست آسیا از سال 1391 در مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به فعالیت کرد. این شرکت دارای درجه دانش بنیان می باشد. محصولات این شرکت با کیفیتی بالا از مرغوبترین مواد اولیه و با اجرای موازین و شرایط دقیق آزمایشگاهی و آزمایشات متعدد کنترل کیفی تهیه می شوند. خدمات شرکت نیز در زمانی کوتاه و با کیفیتی بسیار بالا انجام می گیرد. محققین متعدد از دانشگاههای سراسر کشور از این محصولات و خدمات در طی سالهای گدشته استفاده کرده اند. هدف شرکت این بوده است که رضایت خاطر محققین از لحاظ کیفی و هزینه کرد وزمان ارائه خدمات برآورده شود.