۳۰ شهریور ۱۳۹۹

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش دوم

در بخش ۱ مربوط به پست «انتقال ژن توسط روش‌های غیر ویروسی به سلول‌های یوکاریوتی» در مورد مواد و روش‌های مرسوم ترانسفکشن بحث شد. در بخش […]
۲۶ تیر ۱۳۹۹

مقدمه‌ای بر انتقال ژن (ترانسفکشن) – بخش اول

در این مطلب در رابطه با ترانسفکشن به کمک روش‌های انتقال فیزیکی و شیمیایی ژن به سلول‌های یوکاریوتی با روش‌هایی غیر ویروسی پرداخته شده است. با ما همراه باشید.
۶ تیر ۱۳۹۹

کلونینگ مولکولی

کلونینگ مولکولی به فرآیندی اطلاق می‌شود که توسط آن مولکول‌های نوترکیب DNA تولید، به یک ارگانیسم میزبان انتقال داده شده، و در آنجا تکثیر می‌یابند. در این مطلب در رابطه با کلونینگ کلاسیک، و نکات مهم برای داشتن یک کلونینگ موفق صحبت کرده‌ایم.
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

روش‌های دست‌کاری هدفمند ژنوم

در این مطلب راجع به مطالب پایه‌ای و بیسیک کریسپر، ویرایش ژنوم به کمک تکنولوژی CRISPR/Cas9 و روش کاربردی استفاده از این تکنولوژی در تحقیقات صحبت شده است.
۷ خرداد ۱۳۹۹

راهنمای طراحی پرایمرهای PCR

پرایمرها نقش اساسی در تعیین محل تکثیر دارند. در این مطلب، نکات کلیدی و مهم؛ همچنین انواع اصطلاحات، تعاریف و راهنمایی‌ها در طراحی پرایمرهای PCR مرور می‌شوند.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

کشت سلول: چالش pH، دما و CO2

در این مطلب به چالش pH، دما و CO2 در محیط کشت‌ سلول‌های جانوری می‌پردازیم و اصول پایه‌ای و علمی هر یک را بطور دقیق بررسی می‌کنیم.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

انتخاب دقیق محیط کشت به منظور کشت سلول‌های جانوری (بخش دوم)

به منظور «انتخاب دقیق محیط کشت»، در این مطلب در مورد «خصوصیات انواع متداول محیط‌های کشت سلول‌های جانوری»، «مزیت کشت سلول در آزمایشگاه» و ... بحث شده است.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

انتخاب دقیق محیط کشت به منظور کشت سلول های جانوری (بخش اول)

به منظور «انتخاب دقیق محیط کشت»، در این مطلب در مورد «نحوه انتخاب رده سلولی مورد نظر»، «منابع تهیه رده‌های سلولی» و «سلول‌های چسبنده و غیرچسبنده (سوسپانسیونی)» مطالبی ارائه می‌گردد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

راهنمای عملی سنجش (آنالیز) کیفیت RNA استخراج شده

استخراج RNA با کمیت و کیفیت بالا یکی از نیازهای اساسی مطالعات زیست شناسی مولکولی و اولین گام در بسیاری از تست‌های معمول آزمایشگاهی است.