راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیادر این صفحه با انواع محصولات شرکت دنازیست آسیا آشنا می‌شوید. همچنین این صفحه توضیح مختصری در رابطه با محصولات مختلف دنازیست آسیا در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید مناسب‌ترین محصول را برای پژوهش خود انتخاب نمایید

راهنمای انتخاب کیت استخراج RNA

کیت استخراج Total RNA (روش غیرستونی)

کیت استخراج RNA تام (Total RNA isolation kit cat# S-1010) برای استخراج RNA از طیف گسترده‌ای از بافت‌های جانوری (غیر از خون) و گیاهی؛ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تمام RNA سلول با کیفیتی مطلوب استخراج می‌شود. بعلت عدم استفاده از ستون‌های سیلیکا در این روش، هزینه نهایی نسبت به سایر کیت‌ها (و محصولات مشابه خارجی) بسیار کمتر می‌باشد. این کیت برای نمونه‌های آزمایشگاهی بسیار پرکاربرد است، زیرا هزینه تکرار آزمایشات را کاهش چشمگیری می‌دهد.

مزایا:

 • استخراج تمام RNA سلول (حتی miRNA ها)؛
 • محصول نهایی (yield) بسیار بیشتر نسبت به کیت‌های ستونی؛
 • مناسب برای نمونه‌های آزمایشگاهی (هزینه پایین تکرار آزمایشات).

نکات قابل توجه:

 • نیاز به حداقل ۵۰ میلی‌گرم از بافت مورد نظر برای استخراج؛
 • مراحل طولانی‌تر و پیچیده‌تر نسبت به کیت‌های ستونی؛


کیت استخراج RNA (روش ستونی)

کیت استخراج RNA به روش ستونی (Column RNA isolation kit cat# S-1020) مانند کیت Total RNA برای استخراج RNA از طیف گسترده‌ای از بافت‌های جانوری ( از جمله خون) و گیاهی؛ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش بعلت استفاده از ستون‌های سیلیکا، سرعت استخراج افزایش یافته و استفاده آن برای افراد کم تجربه بسیار راحت خواهد بود؛ ضمن اینکه به میزان کمی از بافت اولیه نیاز است (حدود ۲۰ میلی‌گرم). این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

مزایا:

 • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم‌تجربه.

نکات قابل توجه:

 • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛


کیت استخراج RNA از خون

کیت استخراج RNA از خون (Blood RNA Isolation Kit cat# S-1021) برای استخراج RNA از خون با استفاده از ستون‌های سیلیکا و بر اساس جداسازی فاز مورد استفاده دارد. استفاده از ستون های سیلیکا، امکان جداسازی از مقادیر کم RNA از خون (و حتی RNA ویروسی و غیر ویروسی موجود در پلاسما) را فراهم می کند. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

مزایا:

 • استخراج RNA با کیفیت بالا؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم ‌تجربه.


کیت استخراج RNA از بافت حیوانی

کیت استخراج RNA از بافت حیوانی (Animal RNA Isolation Kit cat# S-1023) برای استخراج RNA از بافت‌ها و سلول‌های حیوانی با استفاده از ستون‌های سیلیکا مورد استفاده دارد. استفاده از ستون‌های سیلیکا امکان جداسازی از مقادیر کم RNA از بافت و سلول حیوانی را فراهم می‌کند. در این کیت جداسازی فاز صورت نمی‌گیرد، لذا برای استفاده توسط افراد کم تجربه مناسب بوده و امکان آلودگی فنلی (phenol contamination) وجود ندارد. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه وغیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

مزایا:

 • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
 • استخراج بر اساس جداسازی فاز نمی باشد؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم ‌تجربه.

نکات قابل توجه:

 • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛

 • راهنمای انتخاب کیت استخراج DNA

  کیت استخراج DNA حیوانی

  کیت استخراج DNA حیوانی (Animal DNA isolation kit cat# S-1033) برای استخراج DNA از طیف گسترده‌ای از بافت‌ها و سلول‌های جانوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تمام DNA سلول با کیفیتی مطلوب استخراج می‌شود و با حداقل ۱۰ میلی‌گرم بافت، DNA با کیفیت مطلوب به دست می‌آید. این کیت برای نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز مناسب می‌باشد.

  نکات قابل توجه:

  • در بعضی بافت‌ها به دلیل تعداد کم سلول نسبت به حجم بافت، برای استخراج DNA نیاز به حجم بیشتری بافت می‌باشد؛
  • بافت‌هایی مانند بافت غضروف یا استخوان با توجه به سختی بافت، برای لیز شدن بهتر بافت زمان انکوباسیون با پروتئیناز K تا 12 ساعت قابل تغییر می‌باشد. ؛
  • این کیت برای استخراج DNA از مواد غذایی مثل شیر نیز کاربرد دارد. در این موارد قبل شروع استخراج نیاز به یک مرحله اضافی چربی‌زدایی می‌باشد؛
  • این کیت برای استخراج DNA از بافت‌های پارافینه نیز کاربردی است. قبل از شروع مراحل استخراج، بافت باید با زایلن پارافین‌زدایی شود؛
  • این کیت برای استخراج DNA مایکوپلاسما، ویروس و باکتری از بافت‌های حیوانی مختلف نیز مناسب بوده و با توجه به نوع بافت و نوع ارگانیسم زمان انکوباسیون با پروتئیناز K متغیر می‌باشد.

  کیت استخراج DNA از بافت گیاهی

  کیت استخراج DNA گیاهی (Genomic DNA isolation kit cat# S-1030) ¬برای استخراج DNA انواعی از بافت‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تمام DNA سلول گیاهی با کیفیتی مطلوب استخراج می‌شود. در این روش بعلت استفاده از ستون‌های سیلیکا، سرعت استخراج افزایش یافته است و دیگر نیازی به روش‌های طولانی استخراج مانند روش CTAB نیست.

  نکات قابل توجه:

  • در بعضی از گیاهان دارویی به دلیل ترکیبات فنلی بالا باید مرحله شست و شوی ستون با بافر Wash حداقل دوبار انجام گیرد؛
  • بعضی از سلول‌ها مثل بذر گندم دارای واکوئل بزرگی هستند و در کل تعداد سلول‌های کمی دارند. در نتیجه تعداد هسته‌ها نیز کم می‌باشد. در این موارد برای لیز شدن بهتر بافت، حجم بافر اولیه دو برابر و اگر تعداد سلول‌ها نیز در واحد حجم دو برابر شود، yield DNA استخراجی بالا می‌رود؛
  • پلی ساکارید بالای گیاهان طی مراحل استخراج به حالت ژله ای در آمده که به عنوان inhibitor باعث بسته شدن ستون سیلیکا می‌شود. برای حل مشکل ترکیبی از NaCl و سیترات سدیم علاوه بر تغلیظ باعث حذف پلی ساکارید نیز می‌شود. در این موارد هم بهتر است جهت جلوگیری از آلودگی نمکی ستون را دو بار شست و شو دهیم؛
  • این کیت برای استخراج DNA قارچ با روش غیر آنزیمی نیز می‌تواند استفاده شود. برای کیفیت بهتر باید میسلیوم قارچ در ازت مایع منجمد شده و مراحل لیز کردن بافت کمی طولانی‌تر می‌باشد.


  کیت استخراج DNA از قارچ

  کیت استخراج DNA از قارچ (Fungi DNA isolation kit cat# S-1034) به طور اختصاصی برای استخراج DNA ژنومیک فیلامنت‌های قارچی در نمونه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کیت مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز می‌باشد.

  مزایا:

  • استخراج DNA با کیفیت بالا؛
  • لیز دیواره قارچ بر اساس لیز آنزیمی با پروتئیناز K و بافرهای لیزکننده.

  نکات قابل توجه:

  • با توجه به نوع قارچ زمان انکوباسیون با پروتئینازk افزایش می‌یابد. برا خرد کردن بهتر بافت قارچ به روش‌های فیزیکی مثل ساییدن با ازت مایع و شکست دیواره با کمک sea sand نیاز می‌باشد.
  • با توجه به میزان قارچ در نمونه اولیه الوشن نهایی با حداقل مقدار انجام گیرد.


  کیت استخراج DNA از باکتری

  کیت استخراج DNA از باکتری (Bacterial DNA isolation kit cat# S-1035) به طور اختصاصی برای استخراج DNA ¬ژنومیک از میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌های گرم مثبت و منفی در مایعات مختلف بیوژیک و حتی محیط کشت باکتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  مزایا:

  • استخراج DNA با کیفیت بالا؛
  • شکست دیواره باکتری‌های سخت (با لایه پپتیدوگلیکان خیلی ضخیم) با کمک بافرهای قوی لیز کننده سلول و glass bead به راحتی انجام می‌گیرد.

  نکات قابل توجه:

 • در مراحل اولیه بعد از اضافه کردن بافر 1 و 2 اگر رسوب قابل مشاهده نبود باید مراحل اولیه بررسی شود، احتمالا میزان باکتری در نمونه اولیه خیلی پایین بوده و یا لیز سلولی به خوبی انجام نگرفته است.؛
 • با توجه به اینکه میزان باکتری در نمونه اولیه میزان الوشن (elution) نهایی با حداقل مقدار انجام گیرد.؛
 • مراحل انجام استخراج نسبت به بقیه کیت‌های این شرکت طولانی‌تر می‌باشد.

 • کیت استخراج DNA از خون

  کیت استخراج DNA از خون (Blood DNA isolation kit cat# S-1031) برای استخراج DNA ژنومیک از خون کامل (سیتراته، هپارینه، دارای EDTA) و انواع سلولهای کشت داده شده جانوری کاربرد دارد. در حین استخراج توسط این کیت، DNA با کارآیی بسیار بالا از پروتئین‌ها و RNA جدا می‌شود. این کیت مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز می‌باشد.

  مزایا:

  • استخراج DNA با کیفیت بالا؛
  • نیاز به حداقل 300 میکرولیتر خون؛
  • میزان Yield بالا و مدت زمان استخراج کوتاه.

  نکات قابل توجه:

 • این کیت برای استخراج DNA از کشت‌های سلولی، سرم و پلاسما نیز قابل استفاده می‌باشد ولی برای Yield بالاتر بهتر است کیت اختصاصی circulating مورد استفاده قرار گیرد؛
 • برای yield بالاتر، با توجه به نوع نمونه خون، مقدار حجم خون و حجم بافرهای اولیه قابل تغییر می‌باشد. همچنین مقدار الوشن (elution) نهایی به کمترین مقدار قابل تغییر می‌باشد؛
 • نمونه خون خشک‌شده و یا لخته‌شده در PBS حل می‌شود ولی هر چه نمونه خون تازه‌تر باشد کیفیت DNA بهتر می‌باشد.

 •  

  لینک‌های مفید