کیت استخراج RNA (روش ستونی)

Column RNA isolation kit
(25 or 50 applications)

شماره کاتالوگ: «برای دیدن شماره کاتالوگ، ابتدا از منوی کشویی یک محصول را انتخاب کنید» دسته: , برچسب:

۷۵۳,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

صاف

کیت استخراج RNA ستونی دنازیست حاوی ستون‌های سانتریفیوژ و بافرهای لازم برای استخراج سریع و ساده RNA از انواع زیادی از سلولهای جانوری، گیاهی، باکتریایی و مخمر است.

به علت استفاده از ستون‌های سیلیکا در این کیت، سرعت استخراج افزایش یافته و استفاده آن برای افراد کم تجربه بسیار راحت خواهد بود. ضمن اینکه به میزان کمی از بافت اولیه (حدود ۲۰ میلی‌گرم) نیاز است. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

ترکیب خاص محلول‌های به کار برده شده در این کیت باعث استخراج انتخابی RNA شده و در نتیجه میزان DNA و پروتئین را در محلول استخراج شده به حداقل ممکن می‌رساند.

با توجه به کیفیت بالای RNA استخراج شده، استفاده از آن در هرگونه واکنش پائین دست امکانپذیر می‌باشد.

 

نحوه ارسال: عادی (بدون نیاز به ارسال بر روی یخ)

 

مزایای انتخاب کیت استخراج RNA ستونی

 • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
 • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
 • مناسب برای افراد کم‌تجربه.

 

نکات قابل توجه در انتخاب کیت استخراج RNA با روش ستونی

 • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛

 

برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

 

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

 

کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت

 


 


محلول‌های موجود در کیت استخراج RNA به روش ستونی:

 • محلول DR1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت آنزیم‌های نوکلئاز سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود. در ضمن در اتصال RNA به ستون کمک می‌کند.
 • محلول DR2: محلول دارای نمک است و برای شستشوی ستون حاوی RNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول، RNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
 • محلول DR3: برای آزادسازی و بازیابی RNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

 

DENAzist column RNA isolation kit contains spin columns and solutions for quick and easy isolation of total RNA from a wide range of cells and tissues including animal, plant, bacterial and yeast cells. The unique composition of buffers selectively isolates RNA from biological samples and leaves the final elute with the least amount of DNA and protein. The isolated total RNA will have the highest quality for any downstream experiment.

S-1020 for 25 applications
S-1020-1 for 50 applications

مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

Fatemeh-Rezaee Ashtiani, Hasan Jalili, Mahdi Rahaie, Mahsa Sedighi, Abdeltif Amrane, Effect of mixed culture of yeast and microalgae on acetyl-CoA carboxylase and Glycerol-3-phosphate acyltransferase expression, Journal of Bioscience and Bioengineering, Volume 131, Issue 4, 2021, Pages 364-372

Ghodoum Parizipour, M.H., Rajabpour, A., Jafari, S. et al. Host-targeted salt stress affects fitness and vector performance of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on wheat. Arthropod-Plant Interactions 15, 47–58 (2021). https://doi.org/10.1007/s11829-020-09795-0

Abtahi F, Hatami M, Salehi-Arjmand H, Mahdiyeh M, Yazdani R. Detection and phylogenetic analysis of new Iranian isolates of Cucumber mosaic virus on Achillea species. JCP. 2021; 10 (2) :309-317
URL: http://jcp.modares.ac.ir/article-3-43413-en.html

Oryan, A., Alemzadeh, E. Comparison of botulinum toxin type A and aprotinin monotherapy with combination therapy in healing of burn wounds in an animal model. Mol Biol Rep 47, 2693–2702 (2020)

Yazdani, M., Hatamipour, M., Alani, B., Nikzad, H., Mohammadian Roshan, N., Verdi, J., Jaafari, M., Noureddini, M., Badiee, A. Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2020; 23(8): 1065-1077. doi: 10.22038/ijbms.2020.46654.10762

Borhani S, Vessal S, Bagheri A, Shokouhifar F. Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis. Journal of Plant Growth Regulation (2019)

Dehghanian SZ, Abdollahi M, Charehgani H, Niazi A. Combined of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and control of Meloidogyne javanica in tomato. Biological Control. (2019) 104134

Shademan M, Naseri Salanghuch A, Zare K, Zahedi M, Foroughi MA, Akhavan Rezayat K, Mosannen Mozaffari H, Ghaffarzadegan K, Goshayeshi L, Dehghani H. Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma. Cancer Cell Int. 2019 Nov 6;19:278.

ALIKHANI, O.; ABBASPOUR, H. Effects of methyl jasmonate and cadmium on growth traits, cadmium transport and accumulation, and alleneoxide cyclase gene expression in wheat seedlings. Revista de Agricultura Neotropical 2019 6(3)20-29

Sheikhani-Shahin, H.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rajabi, H.; Norouzian, M.; Rahmanifar, F.; Nazhvani, S. D.; Zare, S. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells and Aquatic Activity in Achilles Tendon Injury. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2019, 70 (1), 1373–1380

Shamloo-Dashtpagerdi, R.; Lindlöf, A.; Niazi, A.; Pirasteh-Anosheh, H. LOS2 Gene Plays a Potential Role in Barley (Hordeum Vulgare L.) Salinity Tolerance as a Hub Gene. Mol Breeding 2019, 39 (8), 119. https://doi.org/10.1007/s11032-019-1026-z

Karimaghai, N.; Tamadon, A.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Jahromi, A. R.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O.; Dianatpour, M. Spermatogenesis after Transplantation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermic Hamster. Iranian journal of basic medical sciences 2018, 21 (7), 660

Ghobadi, F.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R. Endometrial Mesenchymal Stem Stromal Cells in Mature and Immature Sheep: An in Vitro Study. International Journal of Reproductive Biomedicine 2018, 16 (2), 83

Mehrabani, D.; Mahdiyar, P.; Torabi, K.; Robati, R.; Zare, S.; Dianatpour, M.; Tamadon, A. Growth Kinetics and Characterization of Human Dental Pulp Stem Cells: Comparison between Third Molar and First Premolar Teeth. Journal of clinical and experimental dentistry 2017, 9 (2), e172

Hajihoseini, M.; Vahdati, A.; Ebrahim Hosseini, S.; Mehrabani, D.; Tamadon, A. Induction of Spermatogenesis after Stem Cell Therapy of Azoospermic Guinea Pigs. Veterinarski arhiv 2017, 87 (3), 333–350

Gashmardi, N.; Hosseini, S. E.; Mehrabani, D.; Edalatmanesh, M. A.; Khodabandeh, Z. Impacts of Bone Marrow Stem Cells on Caspase-3 Levels after Spinal Cord Injury in Mice. Iranian journal of medical sciences 2017, 42 (6), 593

Rahmanifar, F.; Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Zare, S.; Abasi, S.; Keshavarz, S.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; ghian Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O. Histomorphometric Evaluation of Treatment of Rat Azoosper-Mic Seminiferous Tubules by Allotransplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Iranian journal of basic medical sciences 2016, 19 (6), 653

Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19. https://doi.org/10.22034/ari.2016.105993

Mortazavi, S. M. J.; Shekoohi-Shooli, F.; Aghamir, S. M. R.; Mehrabani, D.; Dehghanian, A.; Zare, S.; Mosleh-Shirazi, M. A. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells in Acute Radiation Syndrome. Pakistan journal of medical sciences 2016, 32 (3), 646

Mehrabani, D.; Rabiee, M.; Tamadon, A.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z. The Growth Kinetic, Differentiation Properties, Karyotyping, and Characterization of Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Hamster. Comparative Clinical Pathology 2016, 25 (5), 1017–1022

Mehrabani, D.; Nazarabadi, R. B.; Kasraeian, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Vahdati, A.; Zare, S.; Ghobadi, F. Growth Kinetics, Characterization, and Plasticity of Human Menstrual Blood Stem Cells. Iranian journal of medical sciences 2016, 41 (2), 132

Mehrabani, D.; Khodabandeh, Z. Effect of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells on Changes of Serum Levels of TNF-α and Locomotor Function after Spinal Cord Injury in Mice. J. Med. Sci 2016, 16 (1–2), 16–24

Khajehahmadi, Z.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rahmanifar, F.; Tanideh, N.; Tamadon, A.; Zare, S. Healing Effect of Conditioned Media from Bone Marrow-Derived Stem Cells in Thioacetamide-Induced Liver Fibrosis of Rat. J Med Sci 2016, 16 (1–2), 7–15

Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211
Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Jahromi, A. R.; Panahi, M.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Tanideh, N.; Dianatpour, M. Induction of Spermatogenesis by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermia in Hamster. International journal of stem cells 2015, 8 (2), 134

Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Mellinejad, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Ghobadi, F. Isolation, Culture, Characterization, and Adipogenic Differentiation of Heifer Endometrial Mesenchymal Stem Cells. Comparative Clinical Pathology 2015, 24 (5), 1159–1164

Mehrabani, D.; Hassanshahi, M. A.; Tamadon, A.; Zare, S.; Keshavarz, S.; Rahmanifar, F.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I.; Tanideh, N. Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Repair Germinal Cells of Seminiferous Tubules of Busulfan-Induced Azoospermic Rats. Journal of human reproductive sciences 2015, 8 (2), 103

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.


 


 

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دیدگاهها

 1. نگین

  سلام وقت بخیر. من یکی از دانشجوهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستم که از کیت استخراج RNA دنا زیست استفاده کردم. برای مقاله به اسم کامل کیت احتیاج دارم مثله این نمونه :
  RiboEx Total RNA reagent
  (GeneAll Biotechnology Co.,
  Ltd., Songpa-gu, South Korea)
  امکان داره اسم کامل کیت رو برای من بفرستید. خیلی ممنون

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام،
   نام کامل کیت استخراج RNA ستونی به شرح زیر می باشد:

   DENAzist Column RNA Isolation Kit (DENAzist Asia Co., Mashhad, Iran)

   با سپاس

 2. بنفشه ف.

  با سلام؛
  در خصوص نحوه استخراج RNA سوالی داشتم. در پروتکل استخراجی که همراه محصول ارسال شده اشاره ای به قرار دادن نمونه ها روی یخ در حین استخراج و سرد بودن کلروفرم و الکل مورد استفاده نشده و دمای آزمایشگاه قید شده. ولی در پایان نامه های سال های قبل دانشجویانی که از همین کیت ستون دار دنازیست استفاده کرده بودند و پاسخ های خوبی هم گرفته بودند همگی مراحل استخراج را روی یخ انجام داده بودند. سوالم این است که آیا پروتکل عوض شده یا روی یخ ممکن است جواب بهتری حاصل شود؟ با تشکر

  • مدیر سایت

   با سلام و احترام؛

   همکاران ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت دنازیست، پیوسته در حال بروزرسانی روش‌ها و پروتکل‌های مربوطه برای انواع نمونه‌های انسانی، حیوانی و گیاهی می‌باشند.
   بنابراین همیشه بهینه‌ترین روش استخراج در پروتکل همراه هر کیت موجود است.

   استفاده از محلول‌های سرد و انجام مراحل بر روی یخ در موارد خاصی توصیه شده است. اما همیشه و به طور روتین الزامی نیست.

   در استخراج RNA، روش صحیح فریز کردن و نگهداری نمونه‌های فریز شده در شرایط مناسب؛ مهمتر از استفاده از شرایط سرد در طی انجام کار است.
   لطفا توجه بفرمایید که سرعت عمل مناسب به همراه دقت کافی؛ در بهبود نتایج حاصله موثر است.

   لطفا اگر هرگونه سوال یا مشکلی در روند استخراج RNA داشتید، با ما در میان بگذارید.

 3. بنفشه ف. (مالک تایید شده)

  با سلام و وقت بخیر- از زمان افزودن اتانول به محلول DR2 تا چه مدت قابل استفاده است؟ آیا برای نگهداری طولانی مدت نیاز هست با حفظ تناسب ذکر شده اتانول را فقط به بخشی از محلول بیفزاییم؟

  • مدیر سایت

   با سلام خدمت شما

   شما می‌توانید همه حجم اتانول گفته شده در پروتکل را به محلول DR2 اضافه کنید. برای نگهداری طولانی‌مدت محلول‌های کیت استخراج RNA؛ آن را در دمای ۴ درجه (یخچال) قرار دهید.

 4. ف. بابائی

  با سلام و احترام ، بدین وسیله رضایتمندی خویش را به جهت استفاده از کیت ستونی استخراج RNA اعلاام می دارم. از مزایای مهم این کیت، کاهش احتمال آلودگی و ضریب اطمینان بالا در استخراج کامل و صحیح RNA از یک نمونه بافت اندک است. از نظر اینجانب استفاده از این کیت برای دانشجویان به مراتب راحت تر و بهتر از روشهای استخراج دستی RNA می باشد. با تشکر از کارکنان و مسئولین محترم شرکت دنا زیست آسیا. بابائی از دانشگاه ارومیه

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما خانم دکتر بابائی؛

   از نظر ارزشمند شما بسیار سپاسگزاریم و ممنون هستیم که تجربیات و نظر خود را با ما و سایر محققین به اشتراک گذاشتید.

 5. مریم

  سلام من این کیتو گرفتم دستورالعمل فارسیو انگلیسی همراه کیت بود حالافارسی را گم کردم برام فارسیشو میفرستین لازم دارم

 6. سعادت فر

  سلام
  من دانشجوی دکتری اصلاح نباتات هستم و از کیت استخراج rnaدنازیست استفاده میکنم؟
  آیا روش دیگری به جز استفاده از دستگاه هموژنایزر برای هموژنیزه کردن میباشد. متاسفانه این دستگاه در دسترسم نیست و با مشکل مواجه شدم

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام؛

   برای دریافت بهترین نتیجه از استخراج RNA خود؛ نیاز به هموژن کردن بافت دارید. در صورت عدم دسترسی به انواع مختلف دستگاه‌های هموژنایزر؛ می‌توانید از روش خُرد کردن بافت در ازت مایع استفاده کنید.
   این روش بدین صورت است که ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از میزان توصیه‌شده کیت، بافت مورد نظر را در هاون چینی ریخته؛ بلافاصله مقداری ازت مایع بر روی آن بریزید تا بافت فریز شده و با هاون آن را بکوبید تا خرد شود. دقت بفرمایید که بافت نباید له شود. بلکه در حین فریز بودن باید مانند یک جسم سخت و خشک؛ خرد شود.

   در حین خرد کردن می‌توانید این کار را چندبار تکرار کنید. یعنی مقداری ازت مایع بریزید، بافت را خرد کنید؛ مجددا مقداری ازت ریخته و بافت را بیشتر خرد کنید.

   لطفا بفرمایید از چه بافتی استخراج RNA انجام می‌دهید؟

 7. زهره زین العابدینی

  سلام وقت شما به خیر من از کیت استخراج dna استفاده کرده م برای تکمیل پایان نامه به ترکیبات بافرها DR1 .DR2و DR3 نیاز دارم

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام؛

   همانند هر کیت تجاری دیگر که در پایان نامه‌ها استفاده می‌شود، فقط اشاره به نام بافر (و کیت مورد نظر) کافی است.

 8. فاطیمااا (مالک تایید شده)

  سلام و خسته نباشید
  بنده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم و این کیت رو خریداری کرده و دوباره قصد خرید دارم
  بسیار با کیفیت هستش
  ممنونم ازتون

  • مدیر سایت دنازیست

   سلام
   متشکریم که تجربه و نظر خودتون رو با ما و سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.
   از اینکه از کیفیت کیت راضی هستید بسیار خوشحالیم.

   موفق باشید.

 9. [email protected]

  سلام،
  دوستانم از این کیت استفاده کرده اند راضی بوده اند. بنده هم پس از گفتگو در گروه تلگرامی دنازیست قصد خریداری آن را دارم.

 10. [email protected]

  سلام من دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوستانم خریداری و استفاده کردند بسیار تعریف اش را شنیدم و قصد خریداری دارم . بسیار ممنون از شما

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام؛
   بسیار خوشحال و خرسندیم که همکاران و دوستان شما از کیت استخراج RNA دنازیست رضایت داشته‌اند.
   امیدواریم این کیت باعث رضایت شما نیز گردد.

   ممنون می‌شویم اگر از دوستان خود بخواهید تا نظر خود را در رابطه با استفاده از این کیت برای ما بنویسند؛ تا در انتخاب کیت صحیح به سایر پژوهشگران کمک بفرمایند.

   موفق باشید.

 11. [email protected]

  سلام
  از مزایای این کیت تفکیک بسیار خوب و ایجاد سه فاز است که کیفیت استخراج RNA را بالا برده و محصول حاصل از استخراج فاقد DNA ژنومی میباشد.
  ممنون از شما

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما؛

   ممنون که نظر و تجربه خودتون رو با ما و سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

 12. maryam_sorahi (مالک تایید شده)

  کیت خوبیه من که راضی هستم ازش فقط یکم زمان استخراجش بالاست.

  • مدیر سایت دنازیست

   سلام؛
   ممنون از اینکه استفاده کردید نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.

   این کیت از لحاظ زمان استخراج نسبت به روش «غیر ستونی» کوتاه‌تر هست؛ و همچنین نیاز به دقت خیلی زیاد برای گرفتن pellet و همچنین شستشوی این پلت با الکل، خشک شدن و حل کردن پلت (که در روش غیرستونی جزو مراحل هستند) نداره.

   خوشحالیم که از کیفیت RNA تخلیص شده راضی بودید.
   لطفا اگر از محصول دیگه‌ای از دنازیست استفاده کردید؛ نظرتون رو در صفحه اون محصول هم برای ما ارسال کنید.

   متشکریم

 13. مریم نوبر (مالک تایید شده)

  کیت خوبیه قییمتشم مناسبه

  • مدیر سایت دنازیست

   سلام
   از نظر شما متشکریم.
   خوشحالیم که از کیت استخراج rna دنازیست راضی بودید.

 14. عباسی

  سلام چطوری میشه این کیت روتهیه کرد آیا روی دانه دارهاجواب داده؟ متاسفانه شماره تماس در نظر گرفته شده پاسخگو نیست.

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی؛
   ساعت پاسخگویی در «صفحه تماس با ما» درج شده است. ازین بابت از شما پوزش می‌خواهیم.

   روش تهیه کیت‌ها و سایر محصولات؛ بصورت آنلاین و از طریق همین وبسایت است.

   درمورد سوال شما؛ باید نوع دانه و روش هموژنایز کردن نمونه را بفرمایید تا راهنمایی بیشتر از طرف بخش توسعه و تحقیق انجام شود.

   ضمنا؛ می‌توانید با جستجو در google scholar؛ نام نمونه مورد نظر خود + نام کیت دنازیست؛ از پژوهش سایر پژوهشگران مطلع شوید.

   ما لیستی در این صفحه نیز درست کرده‌ایم که نام محصول استفاده شده و نام نمونه و همچنین نام ارگانیسم در آن قرار دارد:
   https://denazist.ir/latest-articles

 15. Beikzadeh

  سلام. وقت به خیر
  ایا از این کیت برای استخراج RNA از بافت فیبروزه قلب می توان استفاده کرد؟

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام

   در این خصوص تجربه ای نداریم. ممنون

 16. شیما

  با سلام و وقت بخیر
  در صورت عدم دسترسی به دستگاه هموژنایزر که در مرحله سوم ذکر شده روش جایگزین دیگه ای وجود داره؟ البته لازم به ذکره که از کیت برای نمونه برگی قراره استفاده بشه که این نمونه ها هم با ازت سابیده و کاملا پودر شدن

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی؛

   بخش هموژنایزر در پروتکل کیت؛ برای همگن‌سازی تمامی جهت بدست آوردن بیشترین میزان RNA است. در صورت در دسترس نبودن دستگاه هموژنایزر، روش خرد کردن (و نه له کردن) بافت با ازت را می‌توان استفاده کرد. البته دقت داشته باشید که بسته به نمونه شما و ترکیبات موجود در بافت مورد نظر، ممکن است کارایی روش ازت مایع و خردن کردن بافت به اندازه روش هموژنایزر نباشد.

   لطفا نتیجه استخراج RNA و روش‌های بکارگیری برای استخراج خود را در همینجا برای ما و سایر پژوهشگران ارسال بفرمایید.

   با تشکر.

 17. آذین فهیم (مالک تایید شده)

  با سلام. بنده دانشجوی دکترا در رشته مهندسی شیلات از دانشگاه تربیت مدرس هستم. برای بررسی بیان ژن های موجود در ریزجلبک از این کیت استفاده کردم و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد. در حین کار نیز به هر کدام از دانشجویان معرفی کردم همگی جواب های خوبی به دست آوردند. در تایید کیفیت کیت این که تمامی استخراج های بنده بدون حتی یک عدد نمونه از دست رفته کامل جواب داد.

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی.

   خیلی خوشحال هستیم که تجربه استفاده از کیت استخراج RNA ستونی دنازیست و نتایج آزمایشات به دست آمده از آن برای شما مطلوب بوده است.
   و ممنون هستیم که این تجربه را با سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

   با آرزوی موفقیت‌های بیشتر.

 18. Sh (مالک تایید شده)

  باسلام
  بنده از این کیت برای استخراج از نمونه های برگی چند گیاه مختلف استفاده کردم که نتایج رضایت بخش بود، حتی برای گیاه دارویی که هم استفاده کردم خیلی خوب بود تنها در یک مورد که گیاه آفتابگردان بود مقدار غلظت ها کمتر از سایر موارد بود ولی با این وجود غلظت ها قابل قبول بودند بنابراین به سایر دوستانم هم شرکت خوب شما رو معرفی کردم. ممنون

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام خدمت شما

   خوشحالیم که تجربه استفاده از کیت استخراج RNA دنازیست و نتایج آزمایشات شما هم مطلوب بوده.
   ممنون هستیم تجربه خودتون رو با سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

   با آرزوی موفقیت‌ برای شما و پزوهش شما 🙂

 19. ساناز

  سلام من برای استخراج rna از خون میخوام از این کیت استفاده کنم، مرحله اول آماده سازی رو میشه بگید؟

  • مدیر سایت دنازیست

   سلام؛
   برای راهنمایی در این خصوص از منوآل (پروتکل) کیت استخراج RNA از خون استفاده دنازیست می‌توانید استفاده کنید.

 20. خلیلی

  سلام.
  واقعا کیت عالی بود، حتی کارشناس ازمایشگاه دانشگاهمون هم تعجب کرده بود و اسم کیت رو پرسید.
  ممنون به خاطر محصول خوبتون.

  • مدیر سایت دنازیست

   خانم خلیلی عزیز؛ ازینکه تجربه خودتون رو راجع به کیت استخراج RNA دنازیست با ما به اشتراک گذاشتید؛ بسیار سپاسگزاریم.
   برای شما آرزوی موفقیت داریم.

 21. ساناز

  با سلام تماس تصادفی DR1 با پوست چه خطراتی داره

  • مدیر سایت دنازیست

   با سلام؛
   به دلیل وجود فنل در ترکیب این بافر، آن را می‌توانیم در دسته مواد corrosive‌ قرار دهیم. اما با توجه به این نکته که تماما از فنل ساخته نشده و دارای ترکیبات غیر مضر دیگری نیز می‌باشد، می‌توانیم آن را برای پوست به صورت Corrosive 1B‌ طبقه‌بندی کنیم. یعنی خطر آن و اثرات آن با تماس مداوم بیش از ۳ دقیقه شروع می‌شود. با این توضیحات اگر تماس کوتاهی صورت گرفته و بعد با آب و صابون شستشوی کافی داده شده است، جای نگرانی وجود ندارد و قرمزی زودگذری خواهد داشت.

   با آرزوی سلامتی شما

 22. ساناز

  سلام اگه به طور اتفاقی محتویات ویال روی دست بریزد چه مضراتی دارد

  • مدیر سایت دنازیست

   سلام؛ محتویات کدام ویال؟ اگر منظور شما محلول اولیه (DR1) هست همانطور که قبلا گفته شده:

   به دلیل وجود فنل در ترکیب این بافر، آن را می‌توانیم در دسته مواد corrosive‌ قرار دهیم. اما با توجه به این نکته که تماما از فنل ساخته نشده و دارای ترکیبات غیر مضر دیگری نیز می‌باشد، می‌توانیم آن را برای پوست به صورت Corrosive 1B‌ طبقه‌بندی کنیم. یعنی خطر آن و اثرات آن با تماس مداوم بیش از ۳ دقیقه شروع می‌شود. با این توضیحات اگر تماس کوتاهی صورت گرفته و بعد با آب و صابون شستشوی کافی داده شده است، جای نگرانی وجود ندارد و قرمزی زودگذری خواهد داشت.

   اما اگر منظور شما سایر محلول‌ها (محلول شستشو و محلول الوشن) باشد؛ خطری ندارند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پیشنهاد این محصول به دوستان

  کیت استخراج RNA ستونی دنازیست حاوی ستون‌های سانتریفیوژ و بافرهای لازم برای استخراج سریع و ساده RNA از انواع زیادی از سلولهای جانوری، گیاهی، باکتریایی و مخمر است.

  به علت استفاده از ستون‌های سیلیکا در این کیت، سرعت استخراج افزایش یافته و استفاده آن برای افراد کم تجربه بسیار راحت خواهد بود. ضمن اینکه به میزان کمی از بافت اولیه (حدود ۲۰ میلی‌گرم) نیاز است. این کیت علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی مناسب نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی می‌باشد، زیرا مراحل انجام پروسه کوتاه و غیروابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود.

  ترکیب خاص محلول‌های به کار برده شده در این کیت باعث استخراج انتخابی RNA شده و در نتیجه میزان DNA و پروتئین را در محلول استخراج شده به حداقل ممکن می‌رساند.

  با توجه به کیفیت بالای RNA استخراج شده، استفاده از آن در هرگونه واکنش پائین دست امکانپذیر می‌باشد.

   

  نحوه ارسال: عادی (بدون نیاز به ارسال بر روی یخ)

   

  مزایای انتخاب کیت استخراج RNA ستونی

  • استخراج RNA با کیفیت بالا از میزان کمی بافت (۲۰ میلی‌گرم)؛
  • افزایش سرعت و کاهش زمان برای هر استخراج؛
  • مناسب برای افراد کم‌تجربه.

   

  نکات قابل توجه در انتخاب کیت استخراج RNA با روش ستونی

  • هزینه نسبتا بیشتر در مقایسه با روش غیرستونی؛

   

  برای مقایسه انواع کیت‌های استخراج RNA دنازیست، لطفا به قسمت مربوطه در «صفحه راهنمای انتخاب محصولات دنازیست آسیا» مراجعه کنید.

   

  این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

   

  کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از این کیت

   


   


  محلول‌های موجود در کیت استخراج RNA به روش ستونی:

  • محلول DR1: باعث شکست دیواره سلولی، ممانعت از فعالیت آنزیم‌های نوکلئاز سلولی و تفکیک اسیدهای نوکلئیک RNA و DNA از یکدیگر و دیگر اجزای سلولی می‌شود. در ضمن در اتصال RNA به ستون کمک می‌کند.
  • محلول DR2: محلول دارای نمک است و برای شستشوی ستون حاوی RNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول، RNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
  • محلول DR3: برای آزادسازی و بازیابی RNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

   

  DENAzist column RNA isolation kit contains spin columns and solutions for quick and easy isolation of total RNA from a wide range of cells and tissues including animal, plant, bacterial and yeast cells. The unique composition of buffers selectively isolates RNA from biological samples and leaves the final elute with the least amount of DNA and protein. The isolated total RNA will have the highest quality for any downstream experiment.

  S-1020 for 25 applications
  S-1020-1 for 50 applications

  مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

  Fatemeh-Rezaee Ashtiani, Hasan Jalili, Mahdi Rahaie, Mahsa Sedighi, Abdeltif Amrane, Effect of mixed culture of yeast and microalgae on acetyl-CoA carboxylase and Glycerol-3-phosphate acyltransferase expression, Journal of Bioscience and Bioengineering, Volume 131, Issue 4, 2021, Pages 364-372

  Ghodoum Parizipour, M.H., Rajabpour, A., Jafari, S. et al. Host-targeted salt stress affects fitness and vector performance of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) on wheat. Arthropod-Plant Interactions 15, 47–58 (2021). https://doi.org/10.1007/s11829-020-09795-0

  Abtahi F, Hatami M, Salehi-Arjmand H, Mahdiyeh M, Yazdani R. Detection and phylogenetic analysis of new Iranian isolates of Cucumber mosaic virus on Achillea species. JCP. 2021; 10 (2) :309-317
  URL: http://jcp.modares.ac.ir/article-3-43413-en.html

  Oryan, A., Alemzadeh, E. Comparison of botulinum toxin type A and aprotinin monotherapy with combination therapy in healing of burn wounds in an animal model. Mol Biol Rep 47, 2693–2702 (2020)

  Yazdani, M., Hatamipour, M., Alani, B., Nikzad, H., Mohammadian Roshan, N., Verdi, J., Jaafari, M., Noureddini, M., Badiee, A. Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2020; 23(8): 1065-1077. doi: 10.22038/ijbms.2020.46654.10762

  Borhani S, Vessal S, Bagheri A, Shokouhifar F. Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis. Journal of Plant Growth Regulation (2019)

  Dehghanian SZ, Abdollahi M, Charehgani H, Niazi A. Combined of salicylic acid and Pseudomonas fluorescens CHA0 on the expression of PR1 gene and control of Meloidogyne javanica in tomato. Biological Control. (2019) 104134

  Shademan M, Naseri Salanghuch A, Zare K, Zahedi M, Foroughi MA, Akhavan Rezayat K, Mosannen Mozaffari H, Ghaffarzadegan K, Goshayeshi L, Dehghani H. Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma. Cancer Cell Int. 2019 Nov 6;19:278.

  ALIKHANI, O.; ABBASPOUR, H. Effects of methyl jasmonate and cadmium on growth traits, cadmium transport and accumulation, and alleneoxide cyclase gene expression in wheat seedlings. Revista de Agricultura Neotropical 2019 6(3)20-29

  Sheikhani-Shahin, H.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rajabi, H.; Norouzian, M.; Rahmanifar, F.; Nazhvani, S. D.; Zare, S. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells and Aquatic Activity in Achilles Tendon Injury. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 2019, 70 (1), 1373–1380

  Shamloo-Dashtpagerdi, R.; Lindlöf, A.; Niazi, A.; Pirasteh-Anosheh, H. LOS2 Gene Plays a Potential Role in Barley (Hordeum Vulgare L.) Salinity Tolerance as a Hub Gene. Mol Breeding 2019, 39 (8), 119. https://doi.org/10.1007/s11032-019-1026-z

  Karimaghai, N.; Tamadon, A.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Jahromi, A. R.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O.; Dianatpour, M. Spermatogenesis after Transplantation of Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermic Hamster. Iranian journal of basic medical sciences 2018, 21 (7), 660

  Ghobadi, F.; Rahmanifar, F.; Mehrabani, D.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R. Endometrial Mesenchymal Stem Stromal Cells in Mature and Immature Sheep: An in Vitro Study. International Journal of Reproductive Biomedicine 2018, 16 (2), 83

  Mehrabani, D.; Mahdiyar, P.; Torabi, K.; Robati, R.; Zare, S.; Dianatpour, M.; Tamadon, A. Growth Kinetics and Characterization of Human Dental Pulp Stem Cells: Comparison between Third Molar and First Premolar Teeth. Journal of clinical and experimental dentistry 2017, 9 (2), e172

  Hajihoseini, M.; Vahdati, A.; Ebrahim Hosseini, S.; Mehrabani, D.; Tamadon, A. Induction of Spermatogenesis after Stem Cell Therapy of Azoospermic Guinea Pigs. Veterinarski arhiv 2017, 87 (3), 333–350

  Gashmardi, N.; Hosseini, S. E.; Mehrabani, D.; Edalatmanesh, M. A.; Khodabandeh, Z. Impacts of Bone Marrow Stem Cells on Caspase-3 Levels after Spinal Cord Injury in Mice. Iranian journal of medical sciences 2017, 42 (6), 593

  Rahmanifar, F.; Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Zare, S.; Abasi, S.; Keshavarz, S.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; ghian Jahromi, I. R.; Koohi-Hoseinabadi, O. Histomorphometric Evaluation of Treatment of Rat Azoosper-Mic Seminiferous Tubules by Allotransplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Iranian journal of basic medical sciences 2016, 19 (6), 653

  Pasandideh, R.; Nassiri, M. R.; Raouf Delgosha, M.; Aslaminejad, A. A.; Tahmoorespur, M.; Zibaei, S.; Doosti, M.; Pasandideh, M. Evaluation of Cytokine MRNA Expression in Vaccinated Guinea Pigs with Foot-and-Mouth Disease Type O Inactivated Vaccine. Archives of Razi Institute 2016, 71 (1), 15–19. https://doi.org/10.22034/ari.2016.105993

  Mortazavi, S. M. J.; Shekoohi-Shooli, F.; Aghamir, S. M. R.; Mehrabani, D.; Dehghanian, A.; Zare, S.; Mosleh-Shirazi, M. A. The Healing Effect of Bone Marrow-Derived Stem Cells in Acute Radiation Syndrome. Pakistan journal of medical sciences 2016, 32 (3), 646

  Mehrabani, D.; Rabiee, M.; Tamadon, A.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z. The Growth Kinetic, Differentiation Properties, Karyotyping, and Characterization of Adipose Tissue-Derived Stem Cells in Hamster. Comparative Clinical Pathology 2016, 25 (5), 1017–1022

  Mehrabani, D.; Nazarabadi, R. B.; Kasraeian, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Vahdati, A.; Zare, S.; Ghobadi, F. Growth Kinetics, Characterization, and Plasticity of Human Menstrual Blood Stem Cells. Iranian journal of medical sciences 2016, 41 (2), 132

  Mehrabani, D.; Khodabandeh, Z. Effect of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells on Changes of Serum Levels of TNF-α and Locomotor Function after Spinal Cord Injury in Mice. J. Med. Sci 2016, 16 (1–2), 16–24

  Khajehahmadi, Z.; Mehrabani, D.; Ashraf, M. J.; Rahmanifar, F.; Tanideh, N.; Tamadon, A.; Zare, S. Healing Effect of Conditioned Media from Bone Marrow-Derived Stem Cells in Thioacetamide-Induced Liver Fibrosis of Rat. J Med Sci 2016, 16 (1–2), 7–15

  Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211
  Tamadon, A.; Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Jahromi, A. R.; Panahi, M.; Zare, S.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I. R.; Tanideh, N.; Dianatpour, M. Induction of Spermatogenesis by Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Busulfan-Induced Azoospermia in Hamster. International journal of stem cells 2015, 8 (2), 134

  Mehrabani, D.; Rahmanifar, F.; Mellinejad, M.; Tamadon, A.; Dianatpour, M.; Zare, S.; Jahromi, I. R.; Ghobadi, F. Isolation, Culture, Characterization, and Adipogenic Differentiation of Heifer Endometrial Mesenchymal Stem Cells. Comparative Clinical Pathology 2015, 24 (5), 1159–1164

  Mehrabani, D.; Hassanshahi, M. A.; Tamadon, A.; Zare, S.; Keshavarz, S.; Rahmanifar, F.; Dianatpour, M.; Khodabandeh, Z.; Jahromi, I.; Tanideh, N. Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Repair Germinal Cells of Seminiferous Tubules of Busulfan-Induced Azoospermic Rats. Journal of human reproductive sciences 2015, 8 (2), 103

  دانلود بروشور انگلیسی

  در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.


   


   

  دانلود بروشور فارسی

  در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

  دیدگاهها

  1. نگین

   سلام وقت بخیر. من یکی از دانشجوهای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستم که از کیت استخراج RNA دنا زیست استفاده کردم. برای مقاله به اسم کامل کیت احتیاج دارم مثله این نمونه :
   RiboEx Total RNA reagent
   (GeneAll Biotechnology Co.,
   Ltd., Songpa-gu, South Korea)
   امکان داره اسم کامل کیت رو برای من بفرستید. خیلی ممنون

   • مدیر سایت

    با سلام و احترام،
    نام کامل کیت استخراج RNA ستونی به شرح زیر می باشد:

    DENAzist Column RNA Isolation Kit (DENAzist Asia Co., Mashhad, Iran)

    با سپاس

  2. بنفشه ف.

   با سلام؛
   در خصوص نحوه استخراج RNA سوالی داشتم. در پروتکل استخراجی که همراه محصول ارسال شده اشاره ای به قرار دادن نمونه ها روی یخ در حین استخراج و سرد بودن کلروفرم و الکل مورد استفاده نشده و دمای آزمایشگاه قید شده. ولی در پایان نامه های سال های قبل دانشجویانی که از همین کیت ستون دار دنازیست استفاده کرده بودند و پاسخ های خوبی هم گرفته بودند همگی مراحل استخراج را روی یخ انجام داده بودند. سوالم این است که آیا پروتکل عوض شده یا روی یخ ممکن است جواب بهتری حاصل شود؟ با تشکر

   • مدیر سایت

    با سلام و احترام؛

    همکاران ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت دنازیست، پیوسته در حال بروزرسانی روش‌ها و پروتکل‌های مربوطه برای انواع نمونه‌های انسانی، حیوانی و گیاهی می‌باشند.
    بنابراین همیشه بهینه‌ترین روش استخراج در پروتکل همراه هر کیت موجود است.

    استفاده از محلول‌های سرد و انجام مراحل بر روی یخ در موارد خاصی توصیه شده است. اما همیشه و به طور روتین الزامی نیست.

    در استخراج RNA، روش صحیح فریز کردن و نگهداری نمونه‌های فریز شده در شرایط مناسب؛ مهمتر از استفاده از شرایط سرد در طی انجام کار است.
    لطفا توجه بفرمایید که سرعت عمل مناسب به همراه دقت کافی؛ در بهبود نتایج حاصله موثر است.

    لطفا اگر هرگونه سوال یا مشکلی در روند استخراج RNA داشتید، با ما در میان بگذارید.

  3. بنفشه ف. (مالک تایید شده)

   با سلام و وقت بخیر- از زمان افزودن اتانول به محلول DR2 تا چه مدت قابل استفاده است؟ آیا برای نگهداری طولانی مدت نیاز هست با حفظ تناسب ذکر شده اتانول را فقط به بخشی از محلول بیفزاییم؟

   • مدیر سایت

    با سلام خدمت شما

    شما می‌توانید همه حجم اتانول گفته شده در پروتکل را به محلول DR2 اضافه کنید. برای نگهداری طولانی‌مدت محلول‌های کیت استخراج RNA؛ آن را در دمای ۴ درجه (یخچال) قرار دهید.

  4. ف. بابائی

   با سلام و احترام ، بدین وسیله رضایتمندی خویش را به جهت استفاده از کیت ستونی استخراج RNA اعلاام می دارم. از مزایای مهم این کیت، کاهش احتمال آلودگی و ضریب اطمینان بالا در استخراج کامل و صحیح RNA از یک نمونه بافت اندک است. از نظر اینجانب استفاده از این کیت برای دانشجویان به مراتب راحت تر و بهتر از روشهای استخراج دستی RNA می باشد. با تشکر از کارکنان و مسئولین محترم شرکت دنا زیست آسیا. بابائی از دانشگاه ارومیه

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما خانم دکتر بابائی؛

    از نظر ارزشمند شما بسیار سپاسگزاریم و ممنون هستیم که تجربیات و نظر خود را با ما و سایر محققین به اشتراک گذاشتید.

  5. مریم

   سلام من این کیتو گرفتم دستورالعمل فارسیو انگلیسی همراه کیت بود حالافارسی را گم کردم برام فارسیشو میفرستین لازم دارم

  6. سعادت فر

   سلام
   من دانشجوی دکتری اصلاح نباتات هستم و از کیت استخراج rnaدنازیست استفاده میکنم؟
   آیا روش دیگری به جز استفاده از دستگاه هموژنایزر برای هموژنیزه کردن میباشد. متاسفانه این دستگاه در دسترسم نیست و با مشکل مواجه شدم

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام؛

    برای دریافت بهترین نتیجه از استخراج RNA خود؛ نیاز به هموژن کردن بافت دارید. در صورت عدم دسترسی به انواع مختلف دستگاه‌های هموژنایزر؛ می‌توانید از روش خُرد کردن بافت در ازت مایع استفاده کنید.
    این روش بدین صورت است که ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از میزان توصیه‌شده کیت، بافت مورد نظر را در هاون چینی ریخته؛ بلافاصله مقداری ازت مایع بر روی آن بریزید تا بافت فریز شده و با هاون آن را بکوبید تا خرد شود. دقت بفرمایید که بافت نباید له شود. بلکه در حین فریز بودن باید مانند یک جسم سخت و خشک؛ خرد شود.

    در حین خرد کردن می‌توانید این کار را چندبار تکرار کنید. یعنی مقداری ازت مایع بریزید، بافت را خرد کنید؛ مجددا مقداری ازت ریخته و بافت را بیشتر خرد کنید.

    لطفا بفرمایید از چه بافتی استخراج RNA انجام می‌دهید؟

  7. زهره زین العابدینی

   سلام وقت شما به خیر من از کیت استخراج dna استفاده کرده م برای تکمیل پایان نامه به ترکیبات بافرها DR1 .DR2و DR3 نیاز دارم

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام؛

    همانند هر کیت تجاری دیگر که در پایان نامه‌ها استفاده می‌شود، فقط اشاره به نام بافر (و کیت مورد نظر) کافی است.

  8. فاطیمااا (مالک تایید شده)

   سلام و خسته نباشید
   بنده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم و این کیت رو خریداری کرده و دوباره قصد خرید دارم
   بسیار با کیفیت هستش
   ممنونم ازتون

   • مدیر سایت دنازیست

    سلام
    متشکریم که تجربه و نظر خودتون رو با ما و سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.
    از اینکه از کیفیت کیت راضی هستید بسیار خوشحالیم.

    موفق باشید.

  9. [email protected]

   سلام،
   دوستانم از این کیت استفاده کرده اند راضی بوده اند. بنده هم پس از گفتگو در گروه تلگرامی دنازیست قصد خریداری آن را دارم.

  10. [email protected]

   سلام من دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هستم و دوستانم خریداری و استفاده کردند بسیار تعریف اش را شنیدم و قصد خریداری دارم . بسیار ممنون از شما

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام؛
    بسیار خوشحال و خرسندیم که همکاران و دوستان شما از کیت استخراج RNA دنازیست رضایت داشته‌اند.
    امیدواریم این کیت باعث رضایت شما نیز گردد.

    ممنون می‌شویم اگر از دوستان خود بخواهید تا نظر خود را در رابطه با استفاده از این کیت برای ما بنویسند؛ تا در انتخاب کیت صحیح به سایر پژوهشگران کمک بفرمایند.

    موفق باشید.

  11. [email protected]

   سلام
   از مزایای این کیت تفکیک بسیار خوب و ایجاد سه فاز است که کیفیت استخراج RNA را بالا برده و محصول حاصل از استخراج فاقد DNA ژنومی میباشد.
   ممنون از شما

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما؛

    ممنون که نظر و تجربه خودتون رو با ما و سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

  12. maryam_sorahi (مالک تایید شده)

   کیت خوبیه من که راضی هستم ازش فقط یکم زمان استخراجش بالاست.

   • مدیر سایت دنازیست

    سلام؛
    ممنون از اینکه استفاده کردید نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.

    این کیت از لحاظ زمان استخراج نسبت به روش «غیر ستونی» کوتاه‌تر هست؛ و همچنین نیاز به دقت خیلی زیاد برای گرفتن pellet و همچنین شستشوی این پلت با الکل، خشک شدن و حل کردن پلت (که در روش غیرستونی جزو مراحل هستند) نداره.

    خوشحالیم که از کیفیت RNA تخلیص شده راضی بودید.
    لطفا اگر از محصول دیگه‌ای از دنازیست استفاده کردید؛ نظرتون رو در صفحه اون محصول هم برای ما ارسال کنید.

    متشکریم

  13. مریم نوبر (مالک تایید شده)

   کیت خوبیه قییمتشم مناسبه

   • مدیر سایت دنازیست

    سلام
    از نظر شما متشکریم.
    خوشحالیم که از کیت استخراج rna دنازیست راضی بودید.

  14. عباسی

   سلام چطوری میشه این کیت روتهیه کرد آیا روی دانه دارهاجواب داده؟ متاسفانه شماره تماس در نظر گرفته شده پاسخگو نیست.

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی؛
    ساعت پاسخگویی در «صفحه تماس با ما» درج شده است. ازین بابت از شما پوزش می‌خواهیم.

    روش تهیه کیت‌ها و سایر محصولات؛ بصورت آنلاین و از طریق همین وبسایت است.

    درمورد سوال شما؛ باید نوع دانه و روش هموژنایز کردن نمونه را بفرمایید تا راهنمایی بیشتر از طرف بخش توسعه و تحقیق انجام شود.

    ضمنا؛ می‌توانید با جستجو در google scholar؛ نام نمونه مورد نظر خود + نام کیت دنازیست؛ از پژوهش سایر پژوهشگران مطلع شوید.

    ما لیستی در این صفحه نیز درست کرده‌ایم که نام محصول استفاده شده و نام نمونه و همچنین نام ارگانیسم در آن قرار دارد:
    https://denazist.ir/latest-articles

  15. Beikzadeh

   سلام. وقت به خیر
   ایا از این کیت برای استخراج RNA از بافت فیبروزه قلب می توان استفاده کرد؟

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام

    در این خصوص تجربه ای نداریم. ممنون

  16. شیما

   با سلام و وقت بخیر
   در صورت عدم دسترسی به دستگاه هموژنایزر که در مرحله سوم ذکر شده روش جایگزین دیگه ای وجود داره؟ البته لازم به ذکره که از کیت برای نمونه برگی قراره استفاده بشه که این نمونه ها هم با ازت سابیده و کاملا پودر شدن

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی؛

    بخش هموژنایزر در پروتکل کیت؛ برای همگن‌سازی تمامی جهت بدست آوردن بیشترین میزان RNA است. در صورت در دسترس نبودن دستگاه هموژنایزر، روش خرد کردن (و نه له کردن) بافت با ازت را می‌توان استفاده کرد. البته دقت داشته باشید که بسته به نمونه شما و ترکیبات موجود در بافت مورد نظر، ممکن است کارایی روش ازت مایع و خردن کردن بافت به اندازه روش هموژنایزر نباشد.

    لطفا نتیجه استخراج RNA و روش‌های بکارگیری برای استخراج خود را در همینجا برای ما و سایر پژوهشگران ارسال بفرمایید.

    با تشکر.

  17. آذین فهیم (مالک تایید شده)

   با سلام. بنده دانشجوی دکترا در رشته مهندسی شیلات از دانشگاه تربیت مدرس هستم. برای بررسی بیان ژن های موجود در ریزجلبک از این کیت استفاده کردم و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد. در حین کار نیز به هر کدام از دانشجویان معرفی کردم همگی جواب های خوبی به دست آوردند. در تایید کیفیت کیت این که تمامی استخراج های بنده بدون حتی یک عدد نمونه از دست رفته کامل جواب داد.

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما پژوهشگر گرامی.

    خیلی خوشحال هستیم که تجربه استفاده از کیت استخراج RNA ستونی دنازیست و نتایج آزمایشات به دست آمده از آن برای شما مطلوب بوده است.
    و ممنون هستیم که این تجربه را با سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

    با آرزوی موفقیت‌های بیشتر.

  18. Sh (مالک تایید شده)

   باسلام
   بنده از این کیت برای استخراج از نمونه های برگی چند گیاه مختلف استفاده کردم که نتایج رضایت بخش بود، حتی برای گیاه دارویی که هم استفاده کردم خیلی خوب بود تنها در یک مورد که گیاه آفتابگردان بود مقدار غلظت ها کمتر از سایر موارد بود ولی با این وجود غلظت ها قابل قبول بودند بنابراین به سایر دوستانم هم شرکت خوب شما رو معرفی کردم. ممنون

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام خدمت شما

    خوشحالیم که تجربه استفاده از کیت استخراج RNA دنازیست و نتایج آزمایشات شما هم مطلوب بوده.
    ممنون هستیم تجربه خودتون رو با سایر پژوهشگران به اشتراک گذاشتید.

    با آرزوی موفقیت‌ برای شما و پزوهش شما 🙂

  19. ساناز

   سلام من برای استخراج rna از خون میخوام از این کیت استفاده کنم، مرحله اول آماده سازی رو میشه بگید؟

   • مدیر سایت دنازیست

    سلام؛
    برای راهنمایی در این خصوص از منوآل (پروتکل) کیت استخراج RNA از خون استفاده دنازیست می‌توانید استفاده کنید.

  20. خلیلی

   سلام.
   واقعا کیت عالی بود، حتی کارشناس ازمایشگاه دانشگاهمون هم تعجب کرده بود و اسم کیت رو پرسید.
   ممنون به خاطر محصول خوبتون.

   • مدیر سایت دنازیست

    خانم خلیلی عزیز؛ ازینکه تجربه خودتون رو راجع به کیت استخراج RNA دنازیست با ما به اشتراک گذاشتید؛ بسیار سپاسگزاریم.
    برای شما آرزوی موفقیت داریم.

  21. ساناز

   با سلام تماس تصادفی DR1 با پوست چه خطراتی داره

   • مدیر سایت دنازیست

    با سلام؛
    به دلیل وجود فنل در ترکیب این بافر، آن را می‌توانیم در دسته مواد corrosive‌ قرار دهیم. اما با توجه به این نکته که تماما از فنل ساخته نشده و دارای ترکیبات غیر مضر دیگری نیز می‌باشد، می‌توانیم آن را برای پوست به صورت Corrosive 1B‌ طبقه‌بندی کنیم. یعنی خطر آن و اثرات آن با تماس مداوم بیش از ۳ دقیقه شروع می‌شود. با این توضیحات اگر تماس کوتاهی صورت گرفته و بعد با آب و صابون شستشوی کافی داده شده است، جای نگرانی وجود ندارد و قرمزی زودگذری خواهد داشت.

    با آرزوی سلامتی شما

  22. ساناز

   سلام اگه به طور اتفاقی محتویات ویال روی دست بریزد چه مضراتی دارد

   • مدیر سایت دنازیست

    سلام؛ محتویات کدام ویال؟ اگر منظور شما محلول اولیه (DR1) هست همانطور که قبلا گفته شده:

    به دلیل وجود فنل در ترکیب این بافر، آن را می‌توانیم در دسته مواد corrosive‌ قرار دهیم. اما با توجه به این نکته که تماما از فنل ساخته نشده و دارای ترکیبات غیر مضر دیگری نیز می‌باشد، می‌توانیم آن را برای پوست به صورت Corrosive 1B‌ طبقه‌بندی کنیم. یعنی خطر آن و اثرات آن با تماس مداوم بیش از ۳ دقیقه شروع می‌شود. با این توضیحات اگر تماس کوتاهی صورت گرفته و بعد با آب و صابون شستشوی کافی داده شده است، جای نگرانی وجود ندارد و قرمزی زودگذری خواهد داشت.

    اما اگر منظور شما سایر محلول‌ها (محلول شستشو و محلول الوشن) باشد؛ خطری ندارند.

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.