انواع DNA سایز مارکرهای دنازیست
(DENAzist DNA ladders)

DNA size markers (100 loads)

شماره کاتالوگ: نامعلوم دسته: , برچسب:

320,000 تومان360,000 تومان

صاف

DNA سایز ماکرها   (DNA size markers; DNA ladders) دارای مجموعه ای از باندهای DNA با سایزهای استاندارد و مشخص (به مقیاس تعداد جفت باز) هستند که جهت تعیین اندازه  قطعات DNA مجهول به کار می روند. بدین منظور نمونه مجهول در کنار نمونه ای از “DNA سایز مارکر” در ژل آگارز الکتروفورز می گردد. پس از اتمام الکتروفورز، محل قرارگیری باند مجهول در مقایسه با یکی از باندهای سایز مارکر سایز تقریبی آن را به جفت باز مشخص می کند. شرکت دنازیست آسیا سازنده سه نوع “DNA سایزمارکز” می باشد که برای تعیین سایز قطعات 100 جفت بازی بین 100 تا 1000 جفت باز، قطعات 100 جفت بازی بین 100 تا 3000 جفت باز، و قطعات 50 جفت بازی بین 50 تا 1000 کاربرد دارند.

نحوه ارسال: در کنار یخ

سایز باندهای مختلف  در هر نوع لدر به تفکیک در زیر توضیح داده شده است:

DENA 100 bp DNA size marker I 0.5 ml

A ready-to-use 100 bp DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5090
A ready-to-use 100-bp DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 100 bp to 1000 bp. This ladder (containing 100 bp, 200 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, and 1000 bp bands) can be provided with different dyes.

DENA 100 bp plus DNA size marker II 0.5 ml

A ready-to-use 100 bp plus DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5091
A ready-to-use 100-bp plus DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 100 bp to 3000 bp. This ladder (containing 100 bp, 200 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, 1000 bp, 1500 bp, 2000 bp, and 3000 bp bands) can be provided with different dyes.

DENA 50 bp DNA size marker III 0.5 ml

A ready-to-use 50 bp DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5092
A ready-to-use 100-bp plus DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 50 bp to 1000 bp. This ladder (containing 50 bp, 100 bp, 150 bp, 200 bp, 250 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, and 1000 bp bands) can be provided with different dyes.


گواهی آنالیز محصول (Certificate of Analysis - COA)

 


مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

Safamanesh, B.; Bahabadi, S. E.; Izanloo, A. Investigation of Genetic Variation In Berberis Vulgaris Using ISSR and SSR Molecular Markers. Journal of Cell and Molecular Research 2017, 9 (1), 23–34

Jalali, G.; Lakzian, A.; Astaraei, A.; Haddad-Mashadrizeh, A.; Azadvar, M.; Esfandiarpour, E. Effects of Land Use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran. Biosciences Biotechnology Research Asia 2016, 13 (3), 1739–1747

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد این محصول به دوستان

DNA سایز ماکرها   (DNA size markers; DNA ladders) دارای مجموعه ای از باندهای DNA با سایزهای استاندارد و مشخص (به مقیاس تعداد جفت باز) هستند که جهت تعیین اندازه  قطعات DNA مجهول به کار می روند. بدین منظور نمونه مجهول در کنار نمونه ای از “DNA سایز مارکر” در ژل آگارز الکتروفورز می گردد. پس از اتمام الکتروفورز، محل قرارگیری باند مجهول در مقایسه با یکی از باندهای سایز مارکر سایز تقریبی آن را به جفت باز مشخص می کند. شرکت دنازیست آسیا سازنده سه نوع “DNA سایزمارکز” می باشد که برای تعیین سایز قطعات 100 جفت بازی بین 100 تا 1000 جفت باز، قطعات 100 جفت بازی بین 100 تا 3000 جفت باز، و قطعات 50 جفت بازی بین 50 تا 1000 کاربرد دارند.

نحوه ارسال: در کنار یخ

سایز باندهای مختلف  در هر نوع لدر به تفکیک در زیر توضیح داده شده است:

DENA 100 bp DNA size marker I 0.5 ml

A ready-to-use 100 bp DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5090
A ready-to-use 100-bp DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 100 bp to 1000 bp. This ladder (containing 100 bp, 200 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, and 1000 bp bands) can be provided with different dyes.

DENA 100 bp plus DNA size marker II 0.5 ml

A ready-to-use 100 bp plus DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5091
A ready-to-use 100-bp plus DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 100 bp to 3000 bp. This ladder (containing 100 bp, 200 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, 1000 bp, 1500 bp, 2000 bp, and 3000 bp bands) can be provided with different dyes.

DENA 50 bp DNA size marker III 0.5 ml

A ready-to-use 50 bp DNA ladder,100 loads Cat. No. S-5092
A ready-to-use 100-bp plus DNA ladder (DNA size marker) which is suitable for size determination of DNA fragments ranging from 50 bp to 1000 bp. This ladder (containing 50 bp, 100 bp, 150 bp, 200 bp, 250 bp, 300 bp, 400 bp, 500 bp, 600 bp, 700 bp, 800 bp, 900 bp, and 1000 bp bands) can be provided with different dyes.


گواهی آنالیز محصول (Certificate of Analysis - COA)

 


مقالاتی که از این محصول دنازیست استفاده کرده‌اند (Citations):

Safamanesh, B.; Bahabadi, S. E.; Izanloo, A. Investigation of Genetic Variation In Berberis Vulgaris Using ISSR and SSR Molecular Markers. Journal of Cell and Molecular Research 2017, 9 (1), 23–34

Jalali, G.; Lakzian, A.; Astaraei, A.; Haddad-Mashadrizeh, A.; Azadvar, M.; Esfandiarpour, E. Effects of Land Use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran. Biosciences Biotechnology Research Asia 2016, 13 (3), 1739–1747

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *