کیت استخراج از ژل

Gel extraction kit
(25 or 50 applications)

شماره کاتالوگ: نامعلوم دسته: برچسب: ,

296,000 تومان561,000 تومان

صاف

کیت استخراج از ژل دنازیست جهت بازیابی سریع و ساده اسیدهای نوکلئیک از ژل کاربرد دارد.

توسط این کیت می توان اسیدهای نوکلئیک را از آگارز معمولی یا آگارز با درجه ذوب پائین جدا نمود. نوع بافر استفاده شده، TAE یا TBE بر کارآیی کیت تاثیری نمی‌گذارد.

اسیدهای نوکلئیک بازیابی شده از ژل به دلیل خلوص بالا در انواع گسترده ای از واکنش‌های مختلف از جمله تعیین توالی، رونوشت‌برداری در شرایط خارج سلولی، و ریزتزریق‌ها به درون انواع سلول و رویان کاربرد خواهند داشت.

این کیت با نام‌ Gel Recovery نیز شناخته می‌شود.

نحوه ارسال:
اجزای کیت به طور عادی و بدون نیاز به به یخ ارسال می‌گردند.

 

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

DENAzist Gel Extraction kit is suitable for the recovery of nucleic acids from agarose gels. Nucleic acids are efficiently recovered from standard or low-melting gel agarose in either TAE or TBE buffer. Recovered nucleic acids can be used in a multitude of sensitive applications including sequencing, in vitro transcription and microinjection.

S-1050 for 25 applications
S-1050-1 for 50 applications

محلول‌های موجود در کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک از ژل:

  • محلول GR1: برای ذوب ژل آگارز و اتصال DNA موجود در محلول به ستون می‌شود.
  • محلول GR2: برای شستشوی ستون حاوی ِDNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول DNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
  • محلول GR3: برای آزادسازی و بازیابی DNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

 References

Zarifi, F.; Nakhaei, P.; Nourani, H.; Mirshokraei, P.; Razmyar, J. Characterization of Iranian Canarypox and Pigeonpox Virus Strains. Archives of virology 2019, 1–11

Keighobadi, M.; Emami, S.; Lagzian, M.; Fakhar, M.; Rafiei, A.; Valadan, R. Molecular Modeling and Structural Stability of Wild-Type and Mutant CYP51 from Leishmania Major: In Vitro and In Silico Analysis of a Laboratory Strain. Molecules 2018, 23 (3), 696

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد این محصول به دوستان

کیت استخراج از ژل دنازیست جهت بازیابی سریع و ساده اسیدهای نوکلئیک از ژل کاربرد دارد.

توسط این کیت می توان اسیدهای نوکلئیک را از آگارز معمولی یا آگارز با درجه ذوب پائین جدا نمود. نوع بافر استفاده شده، TAE یا TBE بر کارآیی کیت تاثیری نمی‌گذارد.

اسیدهای نوکلئیک بازیابی شده از ژل به دلیل خلوص بالا در انواع گسترده ای از واکنش‌های مختلف از جمله تعیین توالی، رونوشت‌برداری در شرایط خارج سلولی، و ریزتزریق‌ها به درون انواع سلول و رویان کاربرد خواهند داشت.

این کیت با نام‌ Gel Recovery نیز شناخته می‌شود.

نحوه ارسال:
اجزای کیت به طور عادی و بدون نیاز به به یخ ارسال می‌گردند.

 

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

DENAzist Gel Extraction kit is suitable for the recovery of nucleic acids from agarose gels. Nucleic acids are efficiently recovered from standard or low-melting gel agarose in either TAE or TBE buffer. Recovered nucleic acids can be used in a multitude of sensitive applications including sequencing, in vitro transcription and microinjection.

S-1050 for 25 applications
S-1050-1 for 50 applications

محلول‌های موجود در کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک از ژل:

  • محلول GR1: برای ذوب ژل آگارز و اتصال DNA موجود در محلول به ستون می‌شود.
  • محلول GR2: برای شستشوی ستون حاوی ِDNA کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول DNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
  • محلول GR3: برای آزادسازی و بازیابی DNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

 References

Zarifi, F.; Nakhaei, P.; Nourani, H.; Mirshokraei, P.; Razmyar, J. Characterization of Iranian Canarypox and Pigeonpox Virus Strains. Archives of virology 2019, 1–11

Keighobadi, M.; Emami, S.; Lagzian, M.; Fakhar, M.; Rafiei, A.; Valadan, R. Molecular Modeling and Structural Stability of Wild-Type and Mutant CYP51 from Leishmania Major: In Vitro and In Silico Analysis of a Laboratory Strain. Molecules 2018, 23 (3), 696

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *