کیت استخراج پلاسمید
(روش ستونی)

Plasmid DNA isolation kit
(25 or 50 applications)

شماره کاتالوگ: نامعلوم دسته: برچسب:

307,000 تومان584,000 تومان

صاف

این کیت برای استخراج سریع، ساده و با کیفیت پلاسمید طراحی شده است.

در کیت ستونی استخراج پلاسمید دنازیست ، بافرهای لازم برای استخراج از رنگ‌هایی برخوردار هستند که استفاده از کیت را بسیار راحت می‌سازند. استفاده از رنگ در محلول‌های مختلف کاربر را مطمئن می‌سازد که در هنگام استخراج پلاسمید از تعداد زیادی نمونه، مشخص شود که همگی نمونه،ها بافرهای لازم را در هر مرحله دریافت کرده‌اند.

با استفاده از این کیت بسته به نوع پلاسمید و باکتری و شرایط کشت استخراج تا ۲۵ میکروگرم پلاسمید از ۳ میلی‌لیتر کشت باکتری در هر بار استخراج ممکن می‌باشد.

خلوص و کیفیت بالای پلاسمید استخراج شده امکان انجام کلیه آزمایش‌های پائین دست از جمله برش با آنزیم های محدود به توالی خاص (restriction enzymes)، رونوشت برداری از روی پلاسمید در شرایط خارج سلولی، و ترانسفکشن سلول‌های یوکاریوتی را فراهم می‌سازد.

نحوه ارسال:
اجزای کیت به استثنای آنزیم‌ها به طور عادی ارسال می‌گردند. آنزیم‌های مورد استفاده در کیت در کنار یخ ارسال می‌شوند.

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

 

DENAzist Plasmid DNA isolation kit  is devised for the isolation of plasmid DNA using spin columns. Six solutions are included in the kit: DP1 (red color), DP2 (clear), DP3 (yellow), DP4 (clear), DP5 (clear) and DP6 (clear). Colored buffers will allow the user to visually follow the isolation steps and to determine the efficiency of processes performed at each step. In addition, when several isolations are carried out simultaneously, unique color of buffers at each step would help the user to make sure that buffers have been added to all isolation tubes.

By using this kit, depending to the culture conditions and the copy number of plasmid, up to 30 microgtram plasmid DNA can be isolated from 3 ml of bacterial culture in one application. The high quality and purity of plasmid DNA extracted by DENAzist plasmid isolation kit makes it possible to directly use the plasmid for all kinds of downstream processes including restriction enzyme digestion, in vitro transcription, and eukaryotic cell transfections. In addition, RNase treatment of the samples at the beginning of the isolation process removes RNA contaminations from the final product

S-1040 for 25 applications
S-1040-1 for 50 applications

محلول‌های موجود در کیت کیت استخراج پلاسمید به روش ستونی:

  • محلول DP1: برای تنظیم محتوای بافری نمونه استفاده می‌شود.
  • محلول DP2: برای شکست دیواره باکتریایی استفاده می‌شود.
  • محلول DP3: برای رسوب مواد ناخواسته و اتصال DNA پلاسمیدی به ستون استفاده می‌شود.
  • محلول DP5: برای شستشوی ستون حاوی ِDNA پلاسمیدی کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول DNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
  • محلول DP6: برای آزادسازی و بازیابی DNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

 References

Mina, A.; Fatemeh, A.; Jamshid, R. Detection of Chlamydia Psittaci Genotypes Among Birds in Northeast Iran. Journal of avian medicine and surgery 2019, 33 (1), 22–28

Zare, K.; Shademan, M.; Seno, M. M. G.; Dehghani, H. CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 LncRNA Gene in Cancer Cells. Biological procedures online 2018, 20 (1), 21

Sadeghi, A. S.; Mohsenzadeh, M.; Abnous, K.; Taghdisi, S. M.; Ramezani, M. Development and Characterization of DNA Aptamers against Florfenicol: Fabrication of a Sensitive Fluorescent Aptasensor for Specific Detection of Florfenicol in Milk. Talanta 2018, 182, 193–201

Saraji, M.; Yousefi, S.; Talebi, M. Plasmid DNA Purification by Zirconia Magnetic Nanocomposite. Analytical biochemistry 2017, 539, 33–38

Sadeghi, M. S.; Afsharifar, A.; Izadpanah, K.; Loconsole, G.; De Stradis, A.; Martelli, G. P.; Saponari, M. Isolation and Partial Characterization of a Novel Cytorhabdovirus from Citrus Trees Showing Foliar Symptoms in Iran. Plant disease 2016, 100 (1), 66–71

Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211

Tabatabaeizadeh, S.-E.; Bassami, M. R.; Haghparast, A.; Dehghani, H. Employing XIAP to Enhance the Duration of Antigen Expression and Immunity against an Avian Influenza H5 DNA Vaccine. Immunological investigations 2015, 44 (3), 199–215

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشنهاد این محصول به دوستان

این کیت برای استخراج سریع، ساده و با کیفیت پلاسمید طراحی شده است.

در کیت ستونی استخراج پلاسمید دنازیست ، بافرهای لازم برای استخراج از رنگ‌هایی برخوردار هستند که استفاده از کیت را بسیار راحت می‌سازند. استفاده از رنگ در محلول‌های مختلف کاربر را مطمئن می‌سازد که در هنگام استخراج پلاسمید از تعداد زیادی نمونه، مشخص شود که همگی نمونه،ها بافرهای لازم را در هر مرحله دریافت کرده‌اند.

با استفاده از این کیت بسته به نوع پلاسمید و باکتری و شرایط کشت استخراج تا ۲۵ میکروگرم پلاسمید از ۳ میلی‌لیتر کشت باکتری در هر بار استخراج ممکن می‌باشد.

خلوص و کیفیت بالای پلاسمید استخراج شده امکان انجام کلیه آزمایش‌های پائین دست از جمله برش با آنزیم های محدود به توالی خاص (restriction enzymes)، رونوشت برداری از روی پلاسمید در شرایط خارج سلولی، و ترانسفکشن سلول‌های یوکاریوتی را فراهم می‌سازد.

نحوه ارسال:
اجزای کیت به استثنای آنزیم‌ها به طور عادی ارسال می‌گردند. آنزیم‌های مورد استفاده در کیت در کنار یخ ارسال می‌شوند.

این کیت در دو نوع ۲۵ و ۵۰ عددی موجود می‌باشد.

 

DENAzist Plasmid DNA isolation kit  is devised for the isolation of plasmid DNA using spin columns. Six solutions are included in the kit: DP1 (red color), DP2 (clear), DP3 (yellow), DP4 (clear), DP5 (clear) and DP6 (clear). Colored buffers will allow the user to visually follow the isolation steps and to determine the efficiency of processes performed at each step. In addition, when several isolations are carried out simultaneously, unique color of buffers at each step would help the user to make sure that buffers have been added to all isolation tubes.

By using this kit, depending to the culture conditions and the copy number of plasmid, up to 30 microgtram plasmid DNA can be isolated from 3 ml of bacterial culture in one application. The high quality and purity of plasmid DNA extracted by DENAzist plasmid isolation kit makes it possible to directly use the plasmid for all kinds of downstream processes including restriction enzyme digestion, in vitro transcription, and eukaryotic cell transfections. In addition, RNase treatment of the samples at the beginning of the isolation process removes RNA contaminations from the final product

S-1040 for 25 applications
S-1040-1 for 50 applications

محلول‌های موجود در کیت کیت استخراج پلاسمید به روش ستونی:

  • محلول DP1: برای تنظیم محتوای بافری نمونه استفاده می‌شود.
  • محلول DP2: برای شکست دیواره باکتریایی استفاده می‌شود.
  • محلول DP3: برای رسوب مواد ناخواسته و اتصال DNA پلاسمیدی به ستون استفاده می‌شود.
  • محلول DP5: برای شستشوی ستون حاوی ِDNA پلاسمیدی کاربرد دارد. در حین شستشو با این محلول DNA به طور متصل با ستون باقی می‌ماند.
  • محلول DP6: برای آزادسازی و بازیابی DNA (یا elution) از ستون استفاده می‌شود.

 References

Mina, A.; Fatemeh, A.; Jamshid, R. Detection of Chlamydia Psittaci Genotypes Among Birds in Northeast Iran. Journal of avian medicine and surgery 2019, 33 (1), 22–28

Zare, K.; Shademan, M.; Seno, M. M. G.; Dehghani, H. CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 LncRNA Gene in Cancer Cells. Biological procedures online 2018, 20 (1), 21

Sadeghi, A. S.; Mohsenzadeh, M.; Abnous, K.; Taghdisi, S. M.; Ramezani, M. Development and Characterization of DNA Aptamers against Florfenicol: Fabrication of a Sensitive Fluorescent Aptasensor for Specific Detection of Florfenicol in Milk. Talanta 2018, 182, 193–201

Saraji, M.; Yousefi, S.; Talebi, M. Plasmid DNA Purification by Zirconia Magnetic Nanocomposite. Analytical biochemistry 2017, 539, 33–38

Sadeghi, M. S.; Afsharifar, A.; Izadpanah, K.; Loconsole, G.; De Stradis, A.; Martelli, G. P.; Saponari, M. Isolation and Partial Characterization of a Novel Cytorhabdovirus from Citrus Trees Showing Foliar Symptoms in Iran. Plant disease 2016, 100 (1), 66–71

Es-haghi, M.; Bassami, M.; Dehghani, H. Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter. Molecular biotechnology 2016, 58 (3), 202–211

Tabatabaeizadeh, S.-E.; Bassami, M. R.; Haghparast, A.; Dehghani, H. Employing XIAP to Enhance the Duration of Antigen Expression and Immunity against an Avian Influenza H5 DNA Vaccine. Immunological investigations 2015, 44 (3), 199–215

دانلود بروشور انگلیسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

دانلود بروشور فارسی

در حال حاضر بروشوری برای این قسمت بارگزاری نشده است. درصورت نیاز با پشتیبانی تماس بگیرید.

[ دیــدگــاه‌هــا درباره این محصول ]

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

«شـما» اولین دیدگاه را برای این محصول بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *