آخرین مقالات منتشر شده با محصولات دنازیست

در اینجا آخرین مقالاتی که در پژوه خود از محصولات دنازیست آسیا استفاده کرده‌اند قرار گرفته است.

با کلیک بر روی عنوان مقاله، آن را در Google Scholar خواهید دید.

برای هر مقاله «ارگانیسم مورد استفاده»، «نمونه‌ای که استفاده شده» و «محصولی از دنازیست که در مقاله از آن استفاده شده است» قرار داده شده است.

با کلیک بر روی عنوان محصول مورد استفاده به صفحه محصول مورد نظر هدایت می‌شوید.